Första ReseByrån


Telefon: 0455-80800 / 020-340000
E-Post:

Nyhetsbrev

   

Medlemsinloggning

E-Post:
Lösenord:
Bli medlem / Glömt lösenord
Flyg Hotell/Lägenhet Restresor Buss Charter Hyrbil Golfresor Paketresor Nyheter Om företaget Inloggning

Maffian på Sicilien.


Kort redogörelse om maffian, referar till min artikel om Sicilien. Kort historik om Maffian


Sicilien har endast varit självständigt sedan år 1282 då det blev fullt uppror gentemot fransmännen. Detta årtal är mycket viktigt för maffian eftersom dess detta uppror ses som maffians födelse. I övrigt har Sicilien ändå sedan grekerna grundlade sina kolonier 750 f.kr. stått under diverse erövrarmakter. Statsmakten har därför aldrig utvecklat något förtroende bland sicilianarna utan man har avgjort sina privata uppgörelser i ordnings- och tvistefrågor utan statlig inblandning. Härvid har beskydd av liv och egendom ofta blivit en fråga om affärsuppgörelser mellan jordägare och beväpnade bandiggäng Även sedan Sicilien införlivades med Italien på 1860-talet har staten misslyckats med att etablera våldsmonopol på Sicilien. Privat beskyddarverksamhet kom att spela en allt större roll, framförallt västra Sicilien.

Fascisterna är de som historiskt sett varit mest framgångsrika i sin kamp gentemot maffian. Mussolini hade besökt Sicilien och sett hur lite statsmakten hade att säga till om där och detta ville han sätta stopp för. Hans val av polisprefekt var en mycket brutal, intelligent och modig man vid namn Morri. Han använde metoder som var extremt grymma, t e x tortyr för att pressa fram uppgifter och skändning av maffia familjernas egendom och kvinnor om mafiosona ( benämning på medlem av maffia ) ej gav sig till känna. Dessa metoder skadade maffian oerhört men samtidigt stödde folk på Sicilien maffian eftersom man reagerade mot dessa brutala övergrepp utförda av statsmakten.

När amerikanska trupper landsteg i juli 1943 så samarbetade de med maffian. Maffian såg till amerikanarna inte mötte något motstånd av de fascistiska trupperna på ett flertal ställen, i gengäld fick de amnesti för sina tidigare brott och många maffia ledare blev utnämnda av amerikanarna till borgmästare i sina respektive hemstäder ( Världsberömda Gangstrar, Ian Schott ).

Brottsligheten ökade återigen efter att ha sjunkit mycket kraftigt under polisprefekt Morris skräckstyre ( Maffian, Tomas Lappalainen, sid. 188, 191 ).

Maffian har ekonomiskt anpassat sin verksamhet sedan Italien beslutade att staten skulle satsa mer på Sicilien för att denna ekonomiskt efterblivna del skall bli lika rik som resten av Sicilien. Från att ha varit mest inriktad på jordbruksverksamhet har man mer inriktat sig på byggnadsverksamhet och man har tjänat enorma summor på de offentliga byggnadsprojekt som utförts på Sicilien. Stora maffiakrig har också förekommit om marknadsandelar för drogverksamhet.

Maffian utövar också ett mycket stort inflytande politiskt på Sicilien där man genom sina kontakter till stor del kan välja politiker som stödjer maffian ( Cosa Nostra, Giovanni Falcone, s. 161-67, Maffian Tomas Lappalainen, sida. 26-90.

Under senare år har dock maffian mött hårdare motstånd och ”La Torre-lagen” 1982 ökade betänkligt polisens befogenheter i sin kamp mot maffian. Denna lag definierar maffia tillhörighet som ett brott och ger möjligheter att juridiskt angripa de typiska maffia-metoder bakom de brott som faktiskt begås
( Cosa Nostra, Giovanni Falcone ).


En ny lagstiftning 1989 gjorde det återigen svårare att bekämpa maffian eftersom man behövde mer bevis för att kunna fälla någon för maffia tillhörighet, men ”La Torre-lagen” är ändå mycket effektiv eftersom den gör det möjligt att konfiskera illegalt förvärvad egendom vilket utgör en mycket stor del maffians kapital ( Cosa Nostra, Giovanni Falcone ).

Domaren Giovanni Falcone ledde kampen gentemot Maffian under 1980-talet och mordet på honom 1992 har djupt upprört folket på Sicilien och maffian har förlorat mycket av det stöd man förut hade bland folket på Sicilien ( Maffian, Tomas Lappalainen ).

Mordet på Giovanni Falcone som skrivit boken ”Cosa Nostra” som det hänvisas mycket till i denna uppsats har också skärpt myndigheternas kamp gentemot maffian än mer ( Maffian, Tomas Lappalainen sid. 8, Cosa Nostra, Giovanni Falcone ).

Maffian är för att citera Marcelle Padovani inne i sin fjärde fas. ”Den föddes på 1800-talet när feodalväldet avskaffades på Sicilien och ”latifundisterna” behövde beväpnade vakter för att kontrollera sina enorma egendomar. Så uppkom den första maffian, ”lantmaffian”. Den andra maffian såg dagens ljus efter 1945, då hundratusentals lämnade landsbygden för att flytta till storstäderna och söka arbete, och storstäderna växte omåttligt. Den tredje maffian började på 1970-talet, då ”French Connection” heroinhandeln, stoppades i Marseille och flyttades till Palermo. Den tredje maffian fick så småningom ge vika för den fjärde, när den sicilianska andelen av världshandeln med droger sjönk från 70% till 30%. De främsta inkomstkällorna var inte längre bundna till produktionen av och handeln med heroin, utan försköts mot offentliga och räntebärande investeringar, entreprenader för statens och regionen Siciliens ”räkning”. Detta citat är en strålande sammanfattning av maffian ur historiskt perspektiv
 
   Grekland 498kr   
   Bulgarien 498kr   
   Kroatien 598kr   
   Turkiet 698kr   
   Cypern 798kr   
   Spanien 798kr   
   Montenegro 798kr   
   Italien 898kr   
   Portugal 1098kr   
   Dubai 5298kr   
   Thailand 5498kr   
   Mexico 6498kr   Sista Minuten bevakare på iPhone

CancerRehabFonden

VIA Travelpartner

Crystal Code AB [iPhone utveckling utvecklare, iPad utveckling, Webb utveckling, Desktop utveckling, Stockholm]
Webbplatsen utvecklad av
Crystal Code AB, Stockholm

Footer